Imprint

Hjemmesiden fra Amatørradiogruppen Grenå / Djursland (med kaldesignalet 'OZ5GRE') er et ikke-kommercielt, ikke-interaktivt sted, som udelukkende giver information om den verdensomspændende HAM-Radio hobby.

Besøg os under  Kontakt.
Undtaget billeder fra Unsplash (nævnt nedenfor via Jimdo) går photo credits til klubbens medlemmer.   Thanks B.  J. and K. so far